Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Uitkering en vakantie in het buitenland

Wilt u op vakantie naar het buitenland? Dan is het goed om te weten wat wel en niet mag in verband met uw uitkering.

Strandspullen

Vraag op tijd toestemming

U moet ten minste vier weken van tevoren toestemming vragen aan uw consulent. Dit kan via een vakantieaanvraagformulier. Dit formulier kan digitaal ingevuld en verzonden worden met behulp van uw DigiD. U kunt dit formulier vinden via loketten > product > bijstandsuitkering-vakantie-aanvraag . Ook kunt u telefonisch een formulier aanvragen of ophalen bij het gemeentehuis.

Periode

U mag maximaal vier weken per kalenderjaar met vakantie naar het buitenland. Dit geldt voor iedereen tussen de 18 en 65 jaar met een bijstandsuitkering. Ook als u niet verplicht op zoek hoeft naar werk, mag u niet langer dan vier weken in het buitenland verblijven. Als u 65 jaar of ouder bent, mag u maximaal dertien weken per kalenderjaar naar het buitenland. Tijdens uw vakantie wordt uw uitkering doorbetaald.

Periode verdelen

De periode dat u naar het buitenland wilt gaan, kunt verdelen over meerdere periodes. Zolang u in totaal niet langer wegblijft dan wat is toegestaan. U mag uw vakantie van twee jaar niet achter elkaar opnemen, bijvoorbeeld in december van het ene jaar en januari van het volgende jaar.

Wat gebeurt er als u te lang in het buitenland verblijft?

Als u langer dan de toegestane periode in het buitenland verblijft ontvangt u in die langere periode geen bijstand. Ook als u door bijzondere omstandigheden niet op tijd kon terugkeren (bijvoorbeeld door ziekte), krijgt u over de periode dat u langer wegbleef geen uitkering!

Als u verwijtbaar te laat terugkeert in Nederland kunt u een maatregel opgelegd krijgen waardoor uw uitkering tijdelijk verlaagd wordt. Bent u meer dan 30 dagen te lang in het buitenland geweest dan wordt uw uitkering beƫindigd. U moet in dat geval opnieuw een aanvraag indienen. De uitkering kan nooit eerder ingaan dan de datum van de nieuwe aanvraag.