Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Uitbreiding voorraad sociale huurwoningen en huisvesting statushouders

Om het tekort aan sociale huurwoningen te verminderen, heeft de gemeente een aantal bestaande panden geschikt gemaakt voor sociale verhuur voor regulier woningzoekenden en vergunninghouders (statushouders).

Grote vraag naar sociale huurwoningen

In Pijnacker-Nootdorp is veel vraag naar sociale huurwoningen. Door de komst van vergunninghouders is deze vraag verder toegenomen. De al geplande nieuwbouw van sociale huurwoningen is niet genoeg om aan deze vraag te voldoen. Daarom heeft de gemeente nu plannen gemaakt om het aantal sociale huurwoningen snel uit te breiden.

Langere termijn

Er wordt ook gewerkt aan het uitbreiden van sociale woningbouw voor de langere termijn, zodat er vanaf 2018 meer woningen zijn voor alle doelgroepen.

gezin met kinderen

Huisvesting vergunninghouders

Alle gemeenten in Nederland hebben een wettelijke verantwoordelijkheid om vergunninghouders te huisvesten. Vergunninghouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen en recht hebben op een woning. De afgelopen jaren zijn er in de gemeente Pijnacker-Nootdorp al vergunninghouders gevestigd. De gemeente moest van het Rijk in 2016 150 statushouders huisvesten en in 2017 83. In 2018 is het aantal vergelijkbaar met 2017.

‘t Hofland

De gemeente en zorginstelling Pieter van Foreest hebben een akkoord bereikt over gebruik van ’t Hofland voor sociale huurwoningen. Het pand is in 2017 opgeknapt en nu wonen er 88 mensen. Er zijn 48 1-kamerappartementen, 13 2-kamerappartementen en vier gezinswoningen. De appartementen worden zo toegewezen dat tenminste 50% beschikbaar is voor regulier woningzoekenden en maximaal 50% voor vergunninghouders. De woningen worden verhuurd door Rondom Wonen. Deze woningcorporatie verzorgt de inschrijving en de toewijzing.

Vooruitlopend op het opknappen van ’t Hofland waren er informatiebijeenkomsten met omwonenden.