Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Uitbreiding voorraad sociale huurwoningen en huisvesting statushouders

Om het tekort aan sociale huurwoningen te verminderen, wil de gemeente een aantal bestaande panden geschikt maken voor sociale verhuur voor regulier woningzoekenden en statushouders.

Grote vraag naar sociale huurwoningen

In Pijnacker-Nootdorp is veel vraag naar sociale huurwoningen. Door de komst van statushouders is deze vraag verder toegenomen. De al geplande nieuwbouw van sociale huurwoningen is niet genoeg om aan deze vraag te voldoen. Daarom heeft de gemeente nu een plan opgesteld (Versnelling uitbreiding sociale woningvoorraad; uitvoeringsplan korte termijn 2016 – 2017) om het aantal sociale huurwoningen snel uit te breiden. In dit plan zijn een aantal maatregelen uitgewerkt:

  • het beschikbaar stellen van het voormalige jeugdhonk (Het Baken 4) voor verhuur,
  • het geschikt maken van ’t Hofland voor sociale verhuur,
  • het kamergewijs verhuren van woningen door corporaties en
  • het aankopen van woningen door de gemeente voor gezinnen en voor kamergewijze verhuur.

Een aantal maatregelen zijn specifiek voor statushouders bedoeld. Er wordt ook gewerkt aan een plan voor sociale woningbouw voor de langere termijn, zodat er vanaf 2018 meer woningen zijn voor alle doelgroepen.

Lees een uitgebreide uitleg onder Wonen en Leven > Bouwen en Wonen > Woning huren en verhuren > Uitbreiding voorraad sociale huurwoningen en huisvesting statushouders