Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Tuindershof (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan ‘Tuindershof’ heeft vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de westzijde van de kern Pijnacker. De grens wordt globaal gevormd door de woonwijk Keijzershof in het zuiden, de Overgauwseweg in het westen, het Nieuw Hoefpad in het noorden en de Europalaan in het oosten. Het bestemmingsplan legt – behoudens een nieuwe woning nabij Overgauwseweg 63 – het bestaande feitelijke gebruik vast voor de percelen langs de Overgauwseweg en de Europalaan handhaaft de thans geldende glastuinbouwbestemming voor de rest van het plangebied.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan hieronder digitaal beschikbaar en op www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.