Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Tuindershof 2019, ontwerpbeeldregieplan (in procedure)

Het ontwerpbeeldregieplan heeft ter inzage gelegen.

De toekomstige woonwijk Tuindershof is een van de gebieden in Pijnacker-Nootdorp die moet voorzien in de aanzienlijke woningbehoefte die er de komende jaren nog zal zijn in de regio. In het gebied wordt een duurzame en gevarieerde woonwijk ontwikkeld van circa 600 woningen.

Beeldregieplan

Het beeldregieplan is een beeldkwaliteitsplan om de basiskwaliteit van Tuindershof te borgen. Het beeldregie-plan is in samenspraak met de gebiedspartners opgesteld. Het biedt enerzijds voldoende houvast om de basis-kwaliteit en de sfeer te waarborgen en anderzijds biedt het voldoende flexibiliteit voor de stedenbouwkundige en architectonische uitwerking. Het beeldregieplan is het toetsingskader voor de welstandscommissie bij de beoordeling van aanvragen om omgevingsvergunning en tijdens de uitwerking van de plannen in het handboek voor de nog aan te stellen supervisor van Tuindershof.

Voorontwerpbestemmingsplan

Ook het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Kijk hiervoor op: