Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Top 30 brengt werkzoekenden onder de aandacht

Om werkzoekenden met een uitkering te helpen naar werk heeft de gemeente een Top 30 van direct bemiddelbare kandidaten samengesteld. “U bent geselecteerd voor de Top 30”, zo begonnen we de eerste groepsbijeenkomst voor kansrijke bijstandsgerechtigden in juni van dit jaar.

We hebben uitgelegd dat we deze kandidaten steeds in beeld willen houden om ze perspectief te bieden, kansen te benoemen, ondersteuning te geven en vacatures, banenmarkten en speedmeets onder de aandacht brengen.

Positieve effecten

Kandidaten die hieraan deelnemen vinden het mooi om voor de Top 30 geselecteerd te zijn. Ze merken de extra aandacht die ze krijgen en ervaren de positieve effecten die het met zich mee brengt. De Top 30 is een flexibele groep van mensen: als er kandidaten uitstromen naar werk, komen er weer nieuwe kandidaten de Top 30 binnen.

Het afgelopen half jaar zijn er 56 kandidaten de Top 30 binnengekomen. Daarvan zijn er al 21 volledig uitgestroomd naar werk, hebben er 5 parttime werk gevonden of zitten in een proefplaatsing.

Komt u in aanmerking?

Als u een uitkering heeft en denkt dat u ook voor de Top 30 in aanmerking komt, laat dat dan weten aan uw klantmanager.