Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Tolhek (geldend)

Het bestemmingsplan Tolhek is een globaal plan met een uitwerkingsplicht en vormt de juridische grondslag voor de ontwikkeling van het gedeelte van de uitbreidingslocatie Pijnacker-Zuid, dat is gelegen ten oosten van de Hofpleinspoorlijn.

Globaal is Tolhek ingedeeld in 3 gebieden:

  • De Wiggen en Parkkamers: het gebied dat grenst aan de bestaande bebouwing van Klapwijk en het 'middengebied';
  • De Rietlanden: het zuidelijk gebied;
  • De Centrumlijn: het gebied tussen de spoorlijn en de verlegde Klapwijkseweg.

Documenten

Uitwerkingsplan I

Dit uitwerkingsplan gaat over de verlening van bouwvergunningen.

Uitwerkingsplan II, parkkamers 4 en 5II, parkkamers 4 en 5

Dit uitwerkingsplan regelt de bouw van woningen en de aanleg van een wijkpark met de herbestemming van de daarin gelegen cultuurhistorische waardevolle kaasboerderij.

Uitwerkingsplan IV, Rietlanden

Dit uitwerkingsplan heeft betrekking op het plandeel Rietlanden. Het uitwerkingsplan regelt de bouw van 139 vrijstaande en geschakelde woningen in een waterrijk gebied.

Uitwerkingsplan VI, Centrumlijn

Dit uitwerkingsplan gaat over de verlening van bouwvergunningen.