Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Toespraak nieuwjaarsreceptie

Op donderdag 2 januari vond de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp plaats.


Tijdens de druk bezochte receptie hield burgemeester F.H. Buddenberg zijn laatste Nieuwjaarstoespraak. Hij keek onder andere terug op wat er in de afgelopen collegeperiode tot stand was gebracht. Ook ging hij in op de diverse toekomstvisies op economisch en sociaal terrein of zoals hij zelf zei : “Hoe kijken we aan tegen onze lokale samenleving en hoe gaan we om met de veranderingen op het gebied van werk, zorg en welzijn?”.

Overheveling

Ook de overheveling van taken van Rijk naar gemeenten kwam aan de orde en de grote financiële consequenties die dat met zich meebrengt. Daarnaast onderstreepte hij het toenemend belang van regionale samenwerkingsverbanden en de taak van de gemeenteraad hierbij. Vervolgens bracht hij een toast uit op 2014 en wenste hij iedereen een gelukkig Nieuwjaar.

Toespraak

De volledige toespraak kunt u hieronder teruglezen.