Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Toekomstvisie Pijnacker-Nootdorp in beeld

Wethouder Jaap van Staalduine overhandigde donderdag 4 april 2013 de nieuwe brochure van de Toekomstvisie aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Wethouder Jaap van Staalduine reikt eerste exemplaar Toekomstvisie uit aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Rik Buddenberg.

De nieuwe toekomstvisie laat zien wat voor gemeente Pijnacker-Nootdorp wil zijn, waar zij met haar ontwikkeling heen wil en welke rol zij daarbij pakt. Niet alleen in woord, maar nu ook in beeld!

Visie en missie

Pijnacker-Nootdorp wil een herkenbare gemeente zijn in een landelijke omgeving waar de stad nooit ver weg is (visie). Zij wil in de regio een uniek woonmilieu bieden, met het groene buitengebied meerwaarde geven en met duurzame en innovatieve bedrijven -waaronder de glastuinbouw- de economie versterken (missie).

Burgemeester Buddenberg vat dit concreet samen:

“Een gemeente die in de drie woonkernen de basisvoorzieningen voor leefbaarheid en veiligheid garandeert, die bewoners en ondernemers uitnodigt en faciliteert om maatschappelijke initiatieven te ontplooien en die waar nodig de regie oppakt om een vangnet te bieden en/of noodzakelijke ontwikkelingen in gang te zetten”.

Toekomstvisie in beeld

De visie op de toekomst van Pijnacker-Nootdorp tot 2040 is in juni 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. De brochure neemt u mee door de tijd, in woord en beeld. Vanuit de historie van Pijnacker-Nootdorp schetst zij - langs maatschappelijke, economische en ruimtelijke ontwikkelingslijnen- een evenwichtig beeld voor de toekomst.

Bekijk de digitale brochure Toekomstvisie Pijnacker-Nootdorp (opent in een nieuw venster).

Meer weten

Lees meer over de Toekomstvisie op de pagina Toekomstvisie 2040 Pijnacker-Nootdorp