Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Toekomstvisie 2040

In de Toekomstvisie wordt een eenduidige en consistente koers voor Pijnacker-Nootdorp uitgezet met oog voor de omgeving en de rol van de gemeente.

Logo toekomstvisie 2040

De nieuwe toekomstvisie laat zien wat voor gemeente Pijnacker-Nootdorp wil zijn, waar zij met haar ontwikkeling heen wil en welke rol zij daarbij pakt.

Hoofdlijn toekomstvisie

Pijnacker-Nootdorp wil een herkenbare gemeente zijn in een landelijke omgeving waar de stad nooit ver weg is (visie). Zij wil in de regio een uniek woonmilieu bieden, met het groene buitengebied meerwaarde geven en met duurzame en innovatieve bedrijven - waaronder de glastuinbouw - de economie versterken (missie).

Burgemeester Buddenberg vat bovenstaande concreet samen tot

"Een gemeente die in de drie woonkernen de basisvoorzieningen voor leefbaarheid en veiligheid garandeert, die bewoners en ondernemers uitnodigt en faciliteert om maatschappelijke initiatieven te ontplooien en die waar nodig de regie oppakt om een vangnet te bieden en/of noodzakelijke ontwikkelingen in gang te zetten."

Skyline Rotterdam vanuit Oude Leede gezien met gras en koeien op de voorgrond

Toekomstvisie in beeld

Bekijk de digitale brochure Toekomstvisie 2040 (opent in een nieuw venster, om te bladeren klik rechtsonder op de hoek van de groene folder).
Deze brochure neemt u mee door de tijd, in woord en beeld. Vanuit de historie van Pijnacker-Nootdorp schetst zij - langs maatschappelijke, economische en ruimtelijke ontwikkelingslijnen - een evenwichtig beeld voor de toekomst. De visie op de toekomst van Pijnacker-Nootdorp tot 2040 is in juni 2012 vastgesteld door de gemeenteraad.

De visie in de praktijk

De geschetste ontwikkelingslijnen zijn inmiddels uitgewerkt in nieuw beleid op het gebied van Economie, Ruimte en Maatschappelijke ontwikkelingen.