Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Toekomstperspectief voor Pijnacker West

Studenten van de Hogere Agrarische School (HAS) uit Den Bosch hebben in opdracht van de gemeente een visie opgesteld op de modernisering en herstructurering van het duurzame glastuinbouwgebied Pijnacker West.

Tuinderskassen

Uit het rapport ‘De weg naar 2040 voor glastuinbouwgebied Pijnacker West’ blijkt dat Pijnacker West toekomstperspectief heeft. Met gezamenlijke inzet kan het verder groeien naar een modern, duurzaam en innovatief glastuinbouwgebied. U vindt het rapport op de pagina Ondernemen > Glastuinbouw > Duurzame glastuinbouw Pijnacker West.

Samen verder

Het onderzoek heeft bij de betrokkenen uit Pijnacker West nieuwe energie losgemaakt. De deelnemers zien in dat op verschillende vlakken winst te halen is. Op diverse onderwerpen is nader overleg, uitwerking of samenwerking nodig. Hierbij heeft de gemeente behoefte aan een duidelijk aanspreekpunt, met voldoende draagvlak in het gebied. In Pijnacker West wordt daarom nu gesproken over het oprichten van een samenwerkingsverband. Zo kunnen we samen verder werken aan de doorontwikkeling van Pijnacker West.
Voor meer informatie over het glastuinbouwgebied Pijnacker West kunt u contact opnemen met beleidsadviseur Chris Bos tel. 14 015.