Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Tijdelijk verwijderen afzetpalen fietspad

Om het oneigenlijk gebruik van onder andere fietspaden door auto’s te voorkomen staan in veel fietspaden afzetpalen. Gedurende een groot deel van het jaar zeer functioneel, maar in perioden van gladheidbestrijding belemmeren de afzetpalen de doorgang van de strooivoertuigen.

Om te voorkomen dat afzetpalen vastvriezen, worden deze voor een vorst- of sneeuwperiode tijdelijk weggehaald of neergelaten. Voor een snelle en effectieve gladheidbestrijding is het niet mogelijk om na iedere strooiactie alle afzetpalen weer direct terug te plaatsen.

Tijdelijk verwijderen afzetpalen

In de periode van 1 november t/m 15 maart kan het dus voor komen dat afzetpalen in verband met de gladheidbestrijding tijdelijk worden verwijderd. De periode dat de afzetpalen worden verwijderd wordt zo kort mogelijk gehouden.