Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Themapagina Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2018-2019

In het bestemmingsplan Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2018-2019 zijn alle (bouw)plannen opgenomen waar het college in principe akkoord mee is, maar die niet passen in de huidige bestemmingsplannen. We maken deze ontwikkelingen juridisch mogelijk met een aangepaste bestemming in één verzamelplan. Dit plan ligt vanaf 14 mei ter inzage.

Overzichtskaart VOBP Verzamelplan 2018-2019

De stukken van het voorontwerpbestemmingsplan vindt u vanaf 14 mei onder Actueel > Ter inzage .