Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Themapagina bestemmingsplan bedrijventerrein Heron

Het bestaande bestemmingsplan Heron wordt op een aantal punten aangepast. Het nieuwe bestemmingsplan zorgt ervoor dat het aantrekkelijker wordt voor bedrijven om zich op Heron te vestigen. Het bestemmingsplan ‘1e Partiele herziening bedrijventerrein Heron’ ligt tot 25 juli ter inzage.

Bedrijventerrein Heron

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan bekijken van donderdag 14 juni tot en met woensdag 25 juli 2018. Dit kan op het gemeentehuis, elders op de site onder ter inzage en de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze zes weken kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Op de website vindt u hierover meer informatie. Dinsdag 3 juli is er een inloopavond over dit bestemmingsplan.

Informatieavond 3 juli

U bent welkom tussen 19.30 en 21.00 uur in het gemeentehuis, ingang Emmastraat 165 in Pijnacker. Tijdens deze avond kunt u het voorontwerp bestemmingsplan bekijken en kunt u vragen stellen aan juridisch beleidsmedewerkers van de gemeente.

Lees hierover alles in de themapagina Bestemmingsplan bedrijventerrein Heron