Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Teruggave zorgkosten

Chronisch zieken en gehandicapten maken jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld zorg, hulpmiddelen of woningaanpassingen.

Bankbiljetten en losse munten van de euro

Die zijn vaak aftrekbaar via de belastingen. Informatie hierover vindt u op de website www.meerkosten.nl van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad).

Brochure bestellen

Wie geen internet heeft kan de brochure Belastingvoordeel 2012 bestellen door € 5,80 over te maken op rekeningnummer 3188522 ten name van de CG-Raad in Utrecht. Vermeld: Belastingbrochure 2012, uw naam, adres, postcode en woonplaats.