Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ten onrechte verstuurde brieven toeslagen 2007

De Belastingdienst heeft verschillende signalen ontvangen van mensen die mogelijk onterecht een brief hebben ontvangen met een terugvordering van de huur- of zorgtoeslag over 2007.

De eerste indruk is dat het gaat om maximaal 30.000 onterecht verstuurde brieven.
Het gaat specifiek om brieven:

  • met een datum van 15 mei 2014
  • die gaan over een herziene definitieve berekening huurtoeslag 2007 of
  • een herziene definitieve berekening zorgtoeslag 2007

Hebt u zo'n brief ontvangen, dan kunt u ervan uitgaan dat het een onterechte terugvordering betreft. De Belastingdienst meldt dat u niets hoeft te doen, zij herstellen dit en u ontvangt een excuusbrief van hun. Ook eventuele hierop volgende brieven over deze specifieke terugvordering van de huur- of zorgtoeslag 2007, kunt u als niet verzonden beschouwen.

Als er meer informatie bekend is, kunt u dit terugvinden op www.toeslagen.nl.