Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Tegenprestatie naar vermogen

Iedereen die bijstand van de gemeente krijgt moet - als dat kan - iets terug doen voor de samenleving. Dat noemen wij een tegenprestatie. Ook van u wordt een tegenprestatie verwacht. Hieronder leest u wat een tegenprestatie is en wat dit voor u betekent.

Waarom vragen we een tegenprestatie van u?

Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp deelnemen aan de maatschappij. Als werken (nog) niet mogelijk is voor u, willen wij u toch stimuleren om toch zoveel mogelijk op andere manieren mee te doen aan de maatschappij. Het doen van vrijwilligerswerk draagt bovendien bij aan uw persoonlijke ontwikkeling.

Wat is een tegenprestatie?

Een tegenprestatie is het leveren van onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden. U kunt bijvoorbeeld denken aan verschillende vormen van vrijwilligerswerk.

Hoe bepalen we welke tegenprestatie u moet leveren?

Als u niet kunt werken, kunt u mogelijk nog wel een vorm van vrijwilligerswerk doen. Uw consulent bepaalt tijdens een gesprek of u in staat bent een tegenprestatie te leveren. Aantoonbare lichamelijke of psychische beperkingen en/of zorgtaken kunnen een reden zijn voor vrijstelling. De consulent kijkt echter vooral naar wat u nog wel kan. Een (medische) keuring kan onderdeel uitmaken van het onderzoek.
Als u momenteel vrijwilligerswerk doet, levert u al een tegenprestatie en kunt u dit vrijwilligerswerk uiteraard gewoon blijven doen.

Hoe groot is de tegenprestatie?

De omvang van de tegenprestatie bedraagt maximaal 8 tot 16 uur per week. We gaan er vanuit dat u in principe een maximaal haalbare tegenprestatie levert. Dit kan naar beneden worden bijgesteld als u hier niet toe in staat bent of er onvoldoende werkzaamheden voor handen zijn.

De duur van de tegenprestatie bedraagt steeds maximaal 6 maanden en is onder andere afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. Na elke periode van maximaal 6 maanden wordt uw situatie opnieuw beoordeeld en maakt de gemeente samen met u nieuwe afspraken over de invulling van uw tegenprestatie in de volgende 6 maanden.

U ontvangt na uw gesprek met uw consulent een beschikking waarin de gemaakte afspraken over de duur, omvang en aard van de werkzaamheden zijn vastgelegd. In deze beschikking staat ook wat de startdatum van de werkzaamheden is.

Welke werkzaamheden kunt u doen?

Wij bieden u twee mogelijkheden:

  1. U zorgt zelf voor passend vrijwilligerswerk volgens de afspraken die u hierover heeft gemaakt met de consulent. U kunt bijvoorbeeld denken aan werkzaamheden voor een vereniging waar u lid bent, werkzaamheden op de school van uw kinderen of vrijwilligerswerk via het Bureau Vrijwilligerswerk Pijnacker-Nootdorp.
  2. U wordt door uw consulent aangemeld voor werkzaamheden uit het bestand van de gemeente. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan vrijwilligerswerk bij welzijnsorganisaties zoals SWOP, ondersteuning bij activiteiten of evenementen, aanvullend onderhoud van de buitenruimte e.d.

Moet u ook blijven zoeken naar werk?

Ja, in de tijd dat u een tegenprestatie levert, moet u ook gewoon blijven solliciteren en naar werk zoeken. Als u vrijgesteld bent van de sollicitatieplicht hoeft u alleen een tegenprestatie naar vermogen te leveren.

Wat gebeurt er als u niet goed meewerkt?

U krijgt na uw gesprek met uw consulent een formulier waarop uw werkzaamheden worden ingevuld door de organisatie waar u de werkzaamheden verricht. U moet dit formulier elke twee maanden inleveren bij uw consulent. Zo kan uw consulent zien of u de tegenprestatie levert zoals afgesproken.
U bent verplicht om mee te werken aan de invulling van de tegenprestatie. Als u niet goed of helemaal niet meewerkt aan de uitvoering van de tegenprestatie, zal de gemeente uw bijstandsuitkering tijdelijk verlagen.

Voorbeeld

Anita is 53 jaar en ontvangt een bijstandsuitkering. In verband met reumatische klachten kan ze niet werken. Anita kan echter wel 2 ochtenden in de week in het verzorgingshuis helpen bij het organiseren van gezelschapsactiviteiten voor ouderen. Zij vult haar tegenprestatie op deze manier in.