Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Team leerplicht actief rond voorjaarsvakantie

Dit jaar houdt leerplicht een luxeverzuim actie op schoolverzuim rond de voorjaarsvakantie.

Gevelaanzicht van het Stanislascollege in Pijnacker

Ongeoorloofd schoolverzuim is het wegblijven van school zonder toestemming. Ongeoorloofd schoolverzuim rond de vakantie heet luxeverzuim.

Leerplichtwet

Sommige gezinnen vertrekken nog vóór de officiële schoolvakantie of komen juist later terug. Dit is niet toegestaan volgens de Leerplichtwet. Leerplicht voert deze actie uit in de week vóór en de week na de voorjaarsvakantie. Het doel is het schoolverzuimbeleid te ondersteunen en het zogenoemde ‘luxeverzuim’ te voorkomen en terug te dringen.

Gesprek

Als een kind zonder toestemming van school wegblijft, of onterecht is ziek gemeld moet de school dat doorgeven aan het team leerplicht. Dat nodigt ouders/verzorgers vervolgens uit voor een gesprek. De leerplichtambtenaar kan genoodzaakt zijn een proces-verbaal op te maken. Dit wordt opgestuurd naar de officier van justitie, die de hoogte van de boete bepaalt.

Meer informatie hierover via tel. 14 015.