Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Tarievenlijst 2020

De gemeente berekent haar eigen kosten voor een product. Dit noemen wij leges. De hoogte van de bedragen vindt u in het overzicht hieronder.

Leges burgerlijke stand
Product Totaal
Afschrift/uittreksel burgerlijke stand € 13,80
Afschrift/uittreksel burgerlijke stand internationaal € 13,80
Attestatie de Vita (internationaal) € 13,80
Benoeming externe BABS volledige procedure (inclusief beëdiging) € 149,50
Benoeming externe BABS korte procedure (betrokkene heeft al een benoeming als BABS bij een andere gemeente) € 37,15
Getuige huwelijk/partnerschap € 45,50
Huwelijk/partnerschap € 290,00
Huwelijk/partnerschap zaterdag € 851,00
Huwelijksvoltrekking eenvoudig € 197,00
Huwelijk/partnerschap externe locatie € 243,00
Huwelijk/partnerschap externe locatie zaterdag € 719,00
Huwelijksvoltrekking in een bijzonder huis € 291,00
Huwelijk/partnerschap annuleren, verzetten of wijzigen € 75,75
Trouwboekje € 40,95
Bijschrijving kind in trouwboekje (gekalligrafeerd) € 13,25
Verzoek aanwijzen trouwlocatie € 150,00
Verklaring huwelijksbevoegdheid € 24,30
Leges afschriften Basis Registratie Personen (BRP)
Product Totaal
Afschrift BRP (online aanvraag) € 6,90
Afschrift BRP € 9,40
Afschrift BRP internationaal € 12,40
Afschrift BRP internationaal (online aanvraag) € 12,40
Bewijs van in leven zijn € 9,40
Leges rijbewijs
Product Totaal
Eigen verklaring rijbewijs <75 jr € 37,80
Eigen verklaring rijbewijs CDE € 37,80
Eigen verklaring rijbewijs > 75 jr € 37,80
Rijbewijs € 40,65
Rijbewijs spoedtoeslag € 34,10
Leges ID-kaart / paspoort
Product Totaal
ID-kaart voor minderjarigen € 30,70
ID-kaart € 58,30
Paspoort / zakenpaspoort € 73,20
Paspoort voor minderjarigen € 55,35
Paspoort vluchtelingen € 55,35
Paspoort vreemdelingen € 55,35
Spoedtoeslag paspoort/ID-kaart € 49,85
Leges naturalisatie / optie
Product Totaal
Naturalisatie 1 persoon € 901,00
Naturalisatie echtpaar € 1150,00
Naturalisatie 1 persoon verlaagd tarief € 670,00
Naturalisatie echtpaar verlaagd tarief € 920,00
Naturalisatie per minderjarig kind waarvoor bij het verzoek van de ouder ook om de Nederlandse nationaliteit wordt gevraagd € 133,00
Optieprocedure 1 persoon € 191,00
Optieprocedure echtpaar € 326,00
Optie per minderjarig kind waarvan de ouder ook een optieverzoek doet € 21,00
Leges balie Wabo
Product Totaal
Inzage dossier uit archief (per kwartier) € 21,35
Kopie A4 of A3 € 13,40
Kopie A2 € 14,55
Kopie A1 of A0 € 15,80
Leges diversen
Product Totaal
Fotokopie € 0,75
Gehandicaptenparkeerkaart € 221,70
Gehandicaptenparkeerkaart, verlenging € 104,35
Gehandicaptenparkeerkaart, instellingskaart € 58,65
Legalisatie handtekening € 11,10
Nasporing oude registers (per kwartier) € 21,35
Parkeerkraskaart € 7,95
Pasfoto maken in fotocabine € 7,00
Portokosten (tot 20 gram) € 0,77
Verklaring omtrent het gedrag € 41,35
Voorrangsverklaring € 65,90
Waarborgsom deelneming aan verkiezingen € 225,00
Waarborgsom reg naamaanduiding verkiezingen € 112,50
Waarmerken document € 3,05