Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Tarievenlijst 2019

De gemeente en de overheid rekenen ieder hun eigen kosten voor een product. Dit noemen wij leges. De hoogte van de bedragen vindt u in het overzicht hieronder.

Leges burgerlijke stand
Product Totaal
Afschrift/uittreksel burgerlijke stand € 13,40
Afschrift/uittreksel burgerlijke stand internationaal € 13,40
Attestatie de Vita (internationaal) € 13,40
Benoeming externe BABS volledige procedure (inclusief beëdiging) € 147,55
Benoeming externe BABS korte procedure (betrokkene heeft al een benoeming als BABS bij een andere gemeente) € 36,65
Getuige huwelijk/partnerschap € 41,85
Huwelijk/partnerschap € 316,55
Huwelijk/partnerschap zaterdag € 868,95
Huwelijksvoltrekking eenvoudig € 193,85
Huwelijk/partnerschap externe locatie € 269,25
Huwelijk/partnerschap externe locatie zaterdag € 738,35
Huwelijksvoltrekking in een bijzonder huis € 316,55
Huwelijk/partnerschap annuleren of verzetten € 74,70
Trouwboekje standaard € 25,30
Trouwboekje gekalligrafeerd € 40,40
Bijschrijving kind in trouwboekje € 13,10
Toetsing trouwlocatie € 147,50
Verklaring huwelijksbevoegdheid € 23,60
Leges afschriften Basis Registratie Personen (BRP)
Product Totaal
Afschrift BRP (online aanvraag) € 6,80
Afschrift BRP € 9,25
Afschrift BRP internationaal € 12,25
Afschrift BRP internationaal (online aanvraag) € 12,25
Bewijs van in leven zijn € 9,25
Leges rijbewijs
Product Totaal
Eigen verklaring rijbewijs <75 jr € 37,80
Eigen verklaring rijbewijs CDE € 37,80
Eigen verklaring rijbewijs > 75 jr € 37,80
Rijbewijs € 39,75
Rijbewijs spoedtoeslag € 34,10
Leges ID-kaart / paspoort
Product Totaal
ID-kaart voor minderjarigen € 29,95
ID-kaart € 56,80
Paspoort / zakenpaspoort € 71,35
Paspoort voor minderjarigen € 53,95
Paspoort vluchtelingen € 53,95
Paspoort vreemdelingen € 53,95
Spoedtoeslag paspoort/ID-kaart € 48,60
Leges naturalisatie / optie
Product Totaal
Naturalisatie 1 persoon € 881,00
Naturalisatie echtpaar € 1124,00
Naturalisatie 1 persoon verlaagd tarief € 655,00
Naturalisatie echtpaar verlaagd tarief € 899,00
Naturalisatie per minderjarig kind waarvoor bij het verzoek van de ouder ook om de Nederlandse nationaliteit wordt gevraagd € 130,00
Optieprocedure 1 persoon € 187,00
Optieprocedure echtpaar € 319,00
Optie per minderjarig kind waarvan de ouder ook een optieverzoek doet € 21,00
Leges balie Wabo
Product Totaal
Inzage dossier uit archief (per kwartier) € 21,05
Kopie A4 of A3 € 13,20
Kopie A2 € 14,35
Kopie A1 of A0 € 15,60
Leges diversen
Product Totaal
Fotokopie € 0,80
Gehandicaptenparkeerkaart € 218,65
Gehandicaptenparkeerkaart, verlenging € 102,90
Gehandicaptenparkeerkaart, instellingskaart € 57,85
Legalisatie handtekening € 10,95
Nasporing oude registers (per kwartier) € 21,10
Parkeerkraskaart € 7,85
Pasfoto maken in fotocabine € 7,00
Portokosten (tot 20 gram) € 0,77
Verklaring omtrent het gedrag € 41,35
Voorrangsverklaring € 65,00
Waarborgsom deelneming aan verkiezingen € 225,00
Waarborgsom reg naamaanduiding verkiezingen € 112,50
Waarmerken document € 3,00