Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Syriërs verbeteren hun kansen op werk

Vrijdag 1 juni ontvingen de deelnemers aan het traject ‘Voor Arbeid en Kansen’ hun certificaat uit handen van wethouder Hanneke van de Gevel. Dit als bewijs dat ze deze training met goed gevolg hebben afgerond.

Hanneke van de Gevel overhandigt certificaat aan deelnemer aan traject 'Voor Arbeid en Kansen'

Het ging om negen Syrische statushouders, van wie drie dames en zes heren. Middels deze training zijn ze voorbereid op hun deelname aan de arbeidsmarkt of andere participatie, zoals vrijwilligerswerk en/of opleiding. De motivatie van de deelnemers is hoog, de vorderingen met de Nederlandse taal gaan hard.

De achtergronden zijn heel divers zoals een automonteur, een wiskundeleraar en een edelsmid. Er is gewerkt aan het CV, aan het Linked In profiel en er zijn pitches geoefend. Er zijn twee bedrijfsbezoeken gebracht en er zijn diverse gastsprekers op bezoek geweest om daarmee zicht op werken, netwerken en participeren te bevorderen.

Veel succes

De training is verzorgd door tweee bijstandsconsulenten van de gemeente samen met Birgit Snelleman van Factor V. Met de opgedane kennis en vaardigheden hopen we dat deze inwoners een betere kans hebben op een betaalde baan.
Wij wensen hen veel succes hierbij.