Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Subsidiebeleidskader Maatschappelijke voorzieningen 2014-2017

In het Subsidiebeleidskader Maatschappelijke voorzieningen 2014-2017 is de visie van de gemeente op bekostiging van maatschappelijke voorzieningen vastgelegd.

Denk hierbij aan het ouderenwerk, het jeugd- en jongerenwerk en muziek- en toneelverenigingen. De gemeente vraagt inwoners en organisaties om zelf te regelen en te betalen wat kan. De gemeente blijft groepen ondersteunen die het echt nodig hebben. De verdeling van het beschikbare subsidiegeld is op deze visie gebaseerd.