Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Subsidie woningcorporaties voor elektriciteit uit zonne-energie

Het Stadsgewest Haaglanden verleent subsidie aan woningcorporaties voor het opwekken van elektriciteit uit zonne-energie. De subsidie geldt voor appartementengebouwen en flats.

Vier zonnepanelen op een plat dak

De stroomvoorziening moet bedoeld zijn voor algemene voorzieningen, zoals galerij- en trappenhuisverlichting en liften. Het doel van de subsidie is een bijdrage te leveren aan het aandeel duurzame energie in de regio.

Voorwaarden

De subsidie is bedoeld voor projecten, waarin op meerdere gebouwen zonnepanelen worden geplaatst. Voor de subsidie geldt als voorwaarde, dat een project een minimale omvang moet hebben. Voor projecten vanaf 100.000 Wp (piekvermogen in Watt) kan 10.000 euro subsidie worden verkregen; voor grotere projecten vanaf 250.000 Wp is dat 25.000 euro.

Bovendien is de subsidie alleen bedoeld voor de kosten van voorbereiding, plaatsing en ingebruikname van het systeem; niet voor de aanschaf van de panelen zelf. Overigens geldt de subsidiemogelijkheid ook voor verenigingen van eigenaren (vve's), waarin een woningcorporatie de meerderheid van stemmen heeft.

Zonnig Haaglanden

In totaal is 250.000 euro subsidie beschikbaar. Dat geld is afkomstig uit het budget van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, waarbinnen het Stadsgewest het stimuleringsprogramma Zonnig Haaglanden uitvoert. De subsidievoorwaarden en aanvraagprocedure zijn te vinden op www.haaglanden.nl. Aanvragen kunnen tot 1 december 2013 worden ingediend.