Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Straatnamen Ackerswoude vastgesteld

Voor Ackerswoude is onlangs een aantal straatnamen vastgesteld, alsook de thema’s voor de straatnamen in de twee deelgebieden Landrijk en Brink. De straatnamen sluiten aan op het karakter van het gebied.

Ackerswoude, een natuurlijke keus. Woonkavels te koop. Schrijf nu in.

Het karakteristieke lint dat dwars door de wijk loopt, krijgt de naam Lint van Ackerswoude. De dorpsplek in Ackerswoude Brink krijgt de naam De Brink en verwijst daarmee naar de letterlijke betekenis, namelijk een plek van ontmoeting. Het fietspad vanaf het station naar Ackerswoude Brink zal Brinkpad gaan heten en de verbinding tussen Ackerswoude Brink en de Monnikenweg Brinklande.

Ackerswoude Landrijk

Het thema van de straatnamen in Ackerswoude Landrijk is geïnspireerd op de natuurlijke bewoners van akkers en knotwilgen, die in grote mate bijdragen aan het karakter van Landrijk. Passend bij de omgeving en gewenste landelijke sfeer is ervoor gekozen de straten te vernoemen naar vogels aangevuld met ‘-lande’ om te zorgen voor eenheid. De eerste kavelkopers in Landrijk komen te wonen aan de Holenduiflande. De Holenduif is een minder bekende duivensoort die vaak voorkomt in gebieden met boerderijen, akkers en weilanden. De holtes van oude knotwilgen zijn voor deze vogel favoriete broedplaatsen.

Ackerswoude Brink

Voor Ackerswoude Brink is gekozen voor een meer dorps en traditioneel thema, namelijk Hollands Glorie. Passend bij het dorpse karakter van Ackerswoude Brink is gekozen voor jeugdsentiment in de vorm van boeken, films en stripverhalen. De straatnamen krijgen de toevoeging Brink van zodat namen ontstaan als Brink van Abeltje of Brink van Kruimeltje.