Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Stimuleringsfonds particulier initiatief

Veel organisaties die met vrijwilligers werken krijgen minder subsidie. Om deze organisaties te ondersteunen heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor nieuwe én bestaande activiteiten.

Als organisatie kunt u nog een aanvraag indienen voor 2015. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en eventueel toegekend voor zover het budget dit toelaat. In dit geval geldt: ‘op is op’.

Onder Loketten > Subsidie stimuleringsfonds vindt u het aanvraagformulier en de volledige beschrijving van de algemene voorwaarden en toetsingscriteria. Wanneer u vragen heeft over het Stimuleringsfonds, kunt u contact opnemen met Leonie van Nielen via l.vannielen@pijnacker-nootdorp.nl.