Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Stemmen voor Europees Parlement door EU-onderdanen

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel die van een ander lidstaat van de Europese Unie? Dan mag u bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement (23 mei 2019) óf in Nederland óf in uw eigen land stemmen.

Vlaggen van het Europees Parlement

Bent u onderdaan van een andere EU-lidstaat dan Nederland, maar wilt u wel in Nederland stemmen? Laat ons dat dan vóór 9 april 2019 weten. Bent u ingeschreven bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp? Dan heeft u hierover al eerder een brief met antwoordformulier gekregen. Vul dit in en stuur het op.
Uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing ontvangt u de oproepingskaart waarmee u aan de verkiezing kunt deelnemen.

Gaat u in uw eigen land stemmen, dan hoeft u het formulier niet terug te sturen.

Meer informatie: gemeente Pijnacker-Nootdorp, afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team gegevensbeheer. Tel. 14 015 of e-mail: verkiezingen@pijnacker-nootdorp.nl

Voting for European Parliament by EU nationals

You do not have the Dutch nationality, but you are a national of another Member State of the European Union? Then you may vote in the election of the members of the European Parliament (23 May 2019) either in the Netherlands or in your own country.

If you want to vote in the Netherlands, let us know before 9 April 2019. Are you registered with the municipality of Pijnacker-Nootdorp? Then you have previously received a letter with an answer form. Fill this form out and send it in before 9 April 2019.
If you do so, you will receive the convocation card no later than 14 days before the election. With this card you can participatie in the election.

If you are going to vote in your own country, you can disregard the answer form.

More information: Gemeente Pijnacker-Nootdorp, afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team gegevensbeheer. Tel. 14 015 or e-mail: verkiezingen@pijnacker-nootdorp.nl