Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Stemmen in andere gemeente: kiezerspas

Alleen voor het raadgevend referendum kunt u ook in een andere gemeente stemmen. Vraag hiervoor van tevoren een kiezerspas aan bij de gemeente.

Met een kiezerspas kan u in heel Nederland stemmen. Heeft u een kiezerspas, dan kan u uitsluitend met deze pas stemmen. U krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. Bij de stemming overhandigt u zowel uw kiezerspas als een identiteitsdocument aan het stembureau.

Schriftelijke of mondelinge aanvraag

Een kiezerspas kunt u tot uiterlijk 16 maart 2018 schriftelijk aanvragen bij de gemeente via het online formulier (hiervoor moet u inloggen met DigiD).
Een mondeling verzoek kunt u tot uiterlijk 20 maart 2018 12.00 uur persoonlijk bij de gemeente doen.

Kiezerspas omzetten in onderhandse volmacht

Heeft u een kiezerspas, maar bent u toch niet in staat naar een stembureau te komen? Zet dan uw kiezerspas om in een onderhandse volmacht. Een andere kiesgerechtigde kan dan voor u stemmen voor het referendum in een willekeurig stemlokaal in Nederland.

Hoe u een kiezerspas omzet in een volmacht, leest u in Stemmen bij volmacht.

Lees meer over de verkiezingen op de pagina Verkiezingen.