Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Stemmen bij volmacht

Uiterlijk 7 maart 2017 ontvangt u de stempas (oproepingskaart) voor de verkiezingen en het referendum. Bent u op 21 maart 2018 niet in de gelegenheid zelf uw stem uit te brengen? Dan kunt u een andere kiesgerechtigde machtigen dat voor u te doen.

Let op: voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u alleen iemand machtigen die ook in Pijnacker-Nootdorp woont.

Iemand machtigen om voor u te stemmen kan op twee manieren:

  • door het indienen van een schriftelijk verzoek bij de gemeente, of
  • door overdracht van uw stempas (oproepingskaart) aan de gemachtigde (onderhandse volmacht).

Indienen schriftelijk verzoek (voor 16 maart)

Heeft u de oproepingskaart nog niet ontvangen en wilt u toch de volmacht al regelen? Vraag dit uiterlijk 16 maart 2018 schriftelijk bij de gemeente aan via het online formulier (hiervoor moet u inloggen met DigiD).
De gemachtigde ontvangt dan een volmachtkaart thuis, waarmee uw stem kan worden uitgebracht.

Overdracht stempas (onderhandse volmacht)

Wilt u iemand uit Pijnacker-Nootdorp machtigen? Dan hoeft u niet naar de gemeente. U kunt de stempas (oproepingskaart) zelf overdragen aan degene die u machtigt. Dat doet u op de volgende manier:

  • Vul het daarvoor bestemde gedeelte van de stempas in;
  • Onderteken zelf de stempas;
  • Laat ook de gemachtigde de pas tekenen;
  • Geef de stempas en een kopie van uw geldig legitimatiebewijs aan de gemachtigde.

Overdracht op deze manier kan tot op het moment van stemming.

Voorwaarden voor de gemachtigde

Let op: De gemachtigde mag niet meer dan twee machtigingen aannemen.
De volmachtstemmen moeten tegelijkertijd met de eigen stem worden uitgebracht.

Lees meer over de verkiezingen op de pagina Verkiezingen.