Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Startnotitie beleidsontwikkeling decentralisatie jeugdzorg

De startnotitie beleidsontwikkeling decentralisatie jeugdzorg is geschreven voor de gemeenteraad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Het doel is het informeren van de raad om hen te faciliteren om een lokaal kader te stellen. Daarbinnen moeten de nieuwe gemeentelijke taken op het gebied van de jeugdzorg verder worden uitgewerkt.

Dit betreft een (zorg)inhoudelijk, procesmatig en financieel kader voor de periode 2012-2015.