Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Startbijeenkomst aanbesteding Wmo

De gemeenten Lansingerland, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten nodigen onder andere zorgaanbieders uit voor een Startbijeenkomst bestuurlijk aanbestedingstraject Wmo op 15 april.

Samenwerking inkoop

De gemeenten Lansingerland, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten werken samen in het inkoopproces voor de nieuwe taken, die vanuit de AWBZ naar de Wmo komen.

Nieuwe taken in het sociale domein

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een aantal extra taken binnen het sociale domein. Deze zijn nu nog bij het rijk, de zorgverzekeraar of bij de provincie of stadsregio ondergebracht. De gemeenten moeten deze taken met minder geld uitvoeren dan waarvoor het Rijk het deed. Dit kunnen de gemeenten onder meer bereiken door slim samen te werken en goede afspraken te maken met uitvoeringsorganisaties en zorgaanbieders.

Aanbestedingstraject

Daarom is er dinsdag 15 april van 14.30 tot 17.30 uur een startbijeenkomst voor het bestuurlijk aanbestedingstraject Wmo bij Dekker Sport, Scheglaan 12, in Zoetermeer. Alle zorg- en welzijnsorganisaties (met doelgroep 18 jaar en ouder) zijn welkom. Ook eerstelijnsaanbieders en aanbieders gericht op beschut werk of re-integratie zijn van harte welkom. Tijdens deze bijeenkomst wordt de samenwerking tussen de gemeenten, het proces van bestuurlijk aanbesteden en hoe u als zorgaanbieder daaraan kunt deelnemen toegelicht.

Aanmelden tot 11 april

Aanmelden voor de startbijeenkomst kan tot 11 april via e-mail: inkoop@lansingerland.nl.