Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Start wijktoezicht in Pijnacker Noord

Op maandagavond 22 juni vond de startbijeenkomst Wijktoezicht Pijnacker-Noord plaats in de Acker. De avond werd georganiseerd door de Wijkvereniging Pijnacker Noord, politie en gemeente.

Ondertekening convenant door politie, burgemeester Ravestein, Simone van Dijk, wijkvereniging

Er was uitleg over de inhoudelijke taken en werkwijze van het wijktoezicht binnen de gemeente. Na afloop van de avond konden inwoners van Pijnacker Noord zich opgeven als wijktoezichthouder. Dit heeft geresulteerd in 13 aanmeldingen.

Convenant ondertekend

De burgemeester, politie en de wijkvereniging hebben tijdens de bijeenkomst een convenant ondertekend met daarin afspraken over hoe de vrijwilligers, politie en gemeente gaan samenwerken. Simone van Dijk heeft de coördinerende taken binnen het wijktoezicht in Pijnacker Noord op zich genomen.

Meer vrijwilligers nodig

Wijktoezicht Pijnacker Noord is op zoek naar meer vrijwilligers die minimaal één keer per maand maximaal 1,5 uur beschikbaar zijn. Hoe meer wijktoezichthouders er zijn, hoe meer rondes er gelopen kunnen worden: bent u ouder dan 18 jaar en bent u minimaal één keer per maand beschikbaar en woonachtig in Pijnacker Noord, meld u dan aan of vraag eerst extra informatie aan via buurtpreventie@pijnacker-noord.nl.