Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Start uitvoering aardwarmteproject

Vanaf deze week vinden diverse graaf- en boorwerkzaamheden plaats in de wijk Pijnacker Noord. Dit is voor de aanleg van een ondergronds warmtetransportnet langs de zestien flats van Rondom Wonen.

Verkeersbord op afzetting met afbeelding werk in uitvoering

Woningcorporatie Rondom Wonen heeft besloten om 470 appartementen in Pijnacker Noord voor hun warmtevoorziening aan te sluiten op de bestaande aardwarmtebron bij het bedrijf Ammerlaan The Green Innovator aan de Nootdorpseweg. De gemeente Pijnacker-Nootdorp is verheugd met dit project, dat laat zien dat het mogelijk is de verwarming van bestaande woningen energieneutraal te maken.

Werkzaamheden tot eind december

De werkzaamheden worden in drie fases aangepakt en lopen van half juli tot eind december van dit jaar. Aannemer VB Projects BV en Welvreugd BV voeren het werk uit voor Ammerlaan Warmte Exploitatie BV. Zij stellen alles in het werk om de hinder voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

1e fase werkzaamheden

Deze week is begonnen met de aanleg van de leidingen vanaf Ammerlaan naar de Wegedoornlaan. Naast de flat op de Wegedoornlaan wordt een boorinstallatie opgesteld. Het werkterrein wordt met bouwhekken afgesloten. Het kan zijn dat enkele parkeerplaatsen in deze periode niet gebruikt kunnen worden. Dit geeft de aannemer tijdig met linten/borden aan.
Maandag 27 juli start het graafwerk en de horizontaal gestuurde boring. Dit duurt ongeveer een week.