Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Start inspectie droogtegevoelige dijken

Het heeft de afgelopen weken weinig geregend. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft 30 kilometer droogtegevoelige dijken preventief geïnspecteerd.

2 medewerkers van Delfland die een dijkinspectie houden

Zorg voor stevige dijken

De dijken en kaden beschermen ons tegen wateroverlast en overstromingen. Voor de veiligheid is het van belang dat de dijken in goede conditie blijven. Het afvoeren van regenwater uit de dichtbevolkte en laaggelegen polders in Delfland gaat via een stelsel van kanalen en vaarten met aan weerszijden een dijk. De dijken moeten stevig genoeg zijn om de druk van het water tegen te houden.

Veendijken

Zeer droogtegevoelige dijken zijn vooral te vinden in de gemeenten Midden-Delfland, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Ze bestaan deels uit veen en liggen op een veenbodem. Ze zijn ontstaan door inpoldering: toen de polders in dit deel van Nederland werden drooggelegd, bleef het veen over. Veen heeft de eigenschap bij droogte sterk te krimpen en gewicht te verliezen. Dit kan scheuren veroorzaken en heeft invloed op de stabiliteit van de dijk waardoor deze kan verzakken of afschuiven.

Op de website van het Hoogheemraadschap vind u een informatief filmpje over Stevige Dijken.