Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Start herinrichting Parkbuurt

Nog deze zomer starten we met de herinrichting van de Parkbuurt in Pijnacker Noord.

Plattegrond van de Parkbuurt

Na de Geleerdenbuurt en de Staatsliedenbuurt is nu de Parkbuurt aan de beurt, samen met het aangrenzende deel van de verkeershoofdroute die door de wijk loopt. De werkzaamheden bestaan uit het herinrichten van het volledige openbare gebied. Dus alle verhardingen, plantsoenen en oevers. Verder vindt ophoging plaats, wordt riolering en drainage aangelegd en worden kabels en leidingen vervangen. De totale werkzaamheden in de Parkbuurt duren tot eind 2015.

Informatieavond na zomervakantie

Na de zomervakantie nodigen wij bewoners van de Parkbuurt uit voor een informatieavond over de werkzaamheden tijdens de uitvoering.

Volgorde en tijdpad uitvoering

  • Parkbuurt inclusief een deel van de verkeershoofdroute: zomer 2014 - eind 2015
  • Heesterbuurt inclusief een deel van de verkeershoofdroute: medio 2015 - medio 2017
  • Bomen- en Berkenbuurt: medio 2017 - eind 2018

Meer informatie

Meer informatie over de herinrichting van Pijnacker Noord is te lezen onder Wonen en leven > Bouwen en Wonen > Herinrichting Pijnacker Noord.