Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Start geluidsonderzoek RandstadRail in september

Het Stadsgewest Haaglanden onderzoekt op verzoek van Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg of er een verband is tussen het geluid en het onderhoud van rails en RandstadRail-voertuigen.

Voertuig Metrolijn-E van RandstadRail

De exacte datum is nog niet bekend, maar vanaf medio september tot circa september 2014 wordt het geluid gemeten op vier meetlocaties, waarvan één in Pijnacker. Het meetstation wordt geplaatst op het trafostation tussen het spoor en de Ribeslaan in Pijnacker.

In het onderzoek wordt gekeken wat de invloed is van onderhoudstechnieken, zoals de wijze van slijpen van de rails en het smeren van de wielen, op het geluid van RandstadRail. Door deze lange meetperiode krijgen we een goed inzicht in het geluidsniveau bij verschillende weersomstandigheden en bij verschillende stadia van onderhoud.

Medio september 2013 kunnen inwoners online de resultaten van de metingen zien op www.sensornet.nl/project/haaglanden. De meetresultaten worden beoordeeld in relatie tot het onderhoud. Met de resultaten van het onderzoek wordt het onderhoud straks zo ingericht dat dit een positief effect heeft op het geluidsniveau.