Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Start fase 4 herinrichting Vrouwtjeslant

Vanaf januari 2014 starten we met de voorbereiding van fase 4 van de herinrichting Vrouwtjeslant. Deze fase bestaat uit de Kastanjelaan, een deel van de Populierenlaan, een deel van de Platanendreef, Sleedoornlaan, Weigeliahof, Mimosadreef, Jasmijnhof en Ribeslaan.

We verwachten dat we voor de zomervakantie van 2014 een informatieavond voor bewoners kunnen organiseren. Hier presenteren we de inrichting voor dit deel van Vrouwtjeslant. U kunt dan uw reactie op deze inrichting geven. U krijgt hiervoor een uitnodiging per post.

Samen werken aan de inrichting van openbare ruimte

Voordat een ontwerp voor de inrichting gepresenteerd wordt op een informatieavond, zijn er bergen werk verzet. Eerst inventariseert de gemeente de openbare ruimte. En ook ondergronds moet alles bekend zijn. Staan de huidige bomen bovenop de riolering bijvoorbeeld, en hoe gaan we daar mee om?
Verschillende disciplines, zoals verkeer, groen, ecologie, spelen, openbare verlichting en de brandweer hebben vervolgens wensen en eisen voor die openbare ruimte. Deze zijn gebaseerd op wet- en regelgeving en bestaand beleid.

Om één integraal plan te maken, moeten daarom compromissen gesloten worden. Het is een procedure waarin veel wordt gewikt en gewogen. Dit wil de gemeente zorgvuldig doen, samen met u.