Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Standaardregels Stedelijk gebied (geldend)

Hier kunt u de Standaardregels Stedelijk gebied bekijken.

De gemeenteraad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft in zijn vergadering van 27 september 2012 de “Standaardregels Stedelijk gebied Pijnacker-Nootdorp 2012” vastgesteld.

De standaardregels worden gehanteerd bij het opstellen van bestemmingsplannen voor het stedelijk gebied en de bedrijventerreinen. Alleen op basis van een goede motivering mag hiervan worden afgeweken. Daarnaast zijn de regels een toetsingskader bij aanvragen die in strijd zijn met het bestemmingsplan en in aanmerking komen voor een ontheffing. De standaardregels worden regelmatig aangepast als gevolg van bijvoorbeeld gewijzigd gemeentelijk beleid, nieuwe wetgeving, jurisprudentie en nieuwe provinciale richtlijnen.

De “Standaardregels Stedelijk gebied Pijnacker-Nootdorp 2012” treden met ingang van 25 oktober 2012 in werking.

Documenten