Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Standaardregels Stedelijk gebied (geldend)

Hier kunt u de Standaardregels Stedelijk gebied bekijken.

De standaardregels worden gehanteerd bij het opstellen van bestemmingsplannen voor het stedelijk gebied en de bedrijventerreinen. Alleen op basis van een goede motivering mag hiervan worden afgeweken. Daarnaast zijn de regels een toetsingskader bij aanvragen die in strijd zijn met het bestemmingsplan en in aanmerking komen voor een ontheffing. De standaardregels worden regelmatig aangepast als gevolg van bijvoorbeeld gewijzigd gemeentelijk beleid, nieuwe wetgeving, jurisprudentie en nieuwe provinciale richtlijnen.

Bekijk hieronder de Standaardregels Stedelijk gebied Pijnacker-Nootdorp 2017.