Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Stand van zaken werkzaamheden Koningshof

Op dit moment is gestart met de herinrichting van fase 6. Het groen in dit gebied is gerooid en de nutsbedrijven zijn al aan het werk met het vervangen van kabels en leidingen.

Eind 2015 is het herinrichtingsplan voor dit gebied vastgesteld. Het bestek, de technische werkomschrijving van het werk, wordt binnenkort aanbesteed en na de zomer start de geselecteerde aannemer met de werkzaamheden.

Inrichtingsplan in overleg

Een voorstel voor het inrichtingsplan voor de inrichting van de openbare ruimte legt de gemeente altijd voor aan bewoners. Opmerkingen en suggesties worden waar het kan meegenomen. Ook bij dit plan is dat uitvoerig gebeurd, met name over de inrichting van een parkeerstraat tussen de Itterbeek en de Grevelingen. Uiteindelijk zijn we gezamenlijk tot een inrichting gekomen waar iedereen zich in kan vinden. Daarvoor heeft het vaststellen van het definitieve inrichtingsplan wat meer tijd gekost dan van tevoren bedacht.

Informatieavond werkzaamheden Koningshof

Voordat de werkzaamheden straks starten, nodigt de gemeente alle bewoners nog eens uit voor een informatieavond. Zodra de aannemer bekend is, krijgen bewoners van fase 6 een uitnodiging in de brievenbus. Tijdens de avond informeren we u over de planning van de werkzaamheden, maar ook wat u kunt verwachten qua bereikbaarheid en parkeren.