Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Stand van zaken ontwerp Heesterbuurt

Op 19 februari is het voorlopig ontwerp voor de Heesterbuurt in Pijnacker Noord gepresenteerd aan de bewoners.

Grasveld met speeltuin in Pijnacker Noord

Twee onderwerpen hebben we nogmaals aan de bewoners voorgelegd: de speelaanleiding in de Seringenlaan en het parkeren in de buurt. Voor de speelaanleiding aan de Seringenlaan is een enquĂȘteformulier verspreid in de directe omgeving. De inzendtermijn is inmiddels verstreken en de formulieren worden verwerkt.

Voor het parkeren zijn twee alternatieven uitgewerkt die op de informatieavond van de wijkontsluitingsweg van 23 april zijn gepresenteerd. Bewoners kunnen nog tot 8 mei hierop reageren (zie ook de informatie op de website van de gemeente en de wijkvereniging). Daarna worden deze reacties verwerkt en zal het alternatief dat de voorkeur verdient in het Definitief Ontwerp worden verwerkt. De verwachting is dat dit eind mei gereed zal zijn.

Meer informatie

We zullen u hierover informeren via de gemeenteberichten, deze websites en www.pijnacker-noord.nl.