Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Stand van zaken Ackerswoude

Wat is de voortgang van Ackerswoude? Zijn er nog huizen te koop in De Brink? Zijn er nog kavels vrij voor het bouwen van een huis?

Voorbelasten en bouwrijp maken

  • Vanaf half juli start de gedeeltelijke voorbelasting van de toekomstige ontsluitingsweg vanaf de Monnikenweg, ten westen van de huidige asfaltbouwweg. Het zand blijft een half jaar liggen.
  • Ook het bouwrijp maken ten behoeve van De Brink 1 en 2 en fase 2 van de woonkavels (locaties A en B) is in voorbereiding. De werkzaamheden starten naar verwachting in september.

Saneren en slopen

  • De sloop- en bodemsaneringswerkzaamheden op het voormalig Van der Kooij-terrein zijn afgerond. De sanering van het grondwater is nog in uitvoering.
  • In november starten de sloop- en saneringswerkzaamheden van het terrein van manege Het Blauw Gele Vendel
  • De sloop van de voormalige gebouwen op het terrein van handbalvereniging Oliveo is in voorbereiding.

Zijn er nog kavels of woningen te koop?

Bent u geïnteresseerd in een woning of bouwkavel in Ackerswoude? Kijk op www.ackerswoude.nl.