Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Speelruimteplan 2019-2022

Spelen, bewegen en ontmoeten! Kinderen en spelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen voldoende ruimte krijgen om buiten te spelen. Om de kwaliteit en bereikbaarheid van speelruimte ook in de toekomst te waarborgen is het Speelruimteplan 2019-2022 opgesteld. In dit plan zijn de ambities van het gemeentebestuur vastgelegd.

Nieuwe speelplek tussen de Prins Hendrikstraat en de Julianalaan, vlakbij bibliotheek Oostland.

Het doel van het Speelruimteplan 2019-2022 is om voldoende speelruimte te creëren en in stand te houden. Deze speelruimte proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten op de actuele behoefte. Mede daarom worden buurtbewoners en in het bijzonder kinderen actief betrokken bij de inrichting van speelplekken. In totaal bevinden zich bijna 700 speel- en sporttoestellen in de openbare ruimte, verspreid over ongeveer 200 plekken.
Het volledige plan is hieronder te downloaden.

Planning

De aankomende vier jaar wordt een aantal speelplekken gerenoveerd die in wijken Koningshof en Klapwijk liggen. Deze speelplekken worden meegenomen in de integrale herinrichting die plaatsvindt. Verder worden er nog speeltoestellen vervangen in de volgende wijken: Tolhek, Nootdorp-Centrum/West, ’s Gravenhout, De Venen Centrum, De Venen Oost, Emerald Centrum en Emerald Zuid. Tot slot worden er in zowel Nootdorp als Delfgauw openbare fitnessplekken aangelegd.

Planning per kern
Pijnacker 2019 2020 2021 2022
Koningshof X X X
Klapwijk X X X
Tolhek X X
Watertappunten X
Nootdorp 2019 2020 2021 2022
Nootdorp-Centrum/West X
’s-Gravenhout X
De Venen Oost X
De Venen Centrum X X
Watertappunten X
Outdoor fitnessplek X
Delfgauw 2019 2020 2021 2022
Emerald Centrum X X X
Emerald Zuid X
Watertappunt X
Outdoor fitnessplek X

Overzicht van alle speelplekken

Een overzicht van alle speelplekken in de gemeente vindt u op de website Playadvisor