Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Speelplekken voor 12+ jongeren in Pijnacker Noord

Ook jongeren van 12+ hebben een speelplek nodig in Pijnacker Noord. Dergelijke speelplekken moeten met zorg worden gekozen in het belang van de jongeren én de omwonenden. Daarom gaan de wijkvereniging en de gemeente in gesprek met bewoners, jongeren en jongerenwerk.

Keuze locaties

Pijnacker Noord biedt in principe ruimte voor twee 12+ speelplekken. Zo’n speelplek moet aantrekkelijk zijn voor de jongeren en prettig voor de bewoners. Daarom worden de bewoners, de jongeren zelf en het Jongerenwerk nadrukkelijk betrokken bij de keuze van de locatie, de opzet en de inrichting ervan. Ter voorbereiding bekijkt de gemeente alvast welke locaties mogelijk geschikt zijn.

Bijeenkomst

De omwonenden van deze locaties ontvangen nog een brief met meer informatie en een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.