Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Speelplek Sytwinde weer open

De speelplek aan de Sytwinde was voor de bouwvak net open, toen er asbest werd gevonden door een oplettende ouder. De speelplek werd meteen weer afgesloten. Hoe kan dit en wat heeft de gemeente de afgelopen tijd gedaan?

Speelplek Sytwinde

Door de recente werkzaamheden aan de speelplek, zijn er niet alleen grote brokken puin, koppen van heipalen en bewapeningsstaal naar boven gekomen, maar ook asbestfragmenten. Waarschijnlijk is dit na de bouw van de wijk achtergebleven.

Wat is er gedaan?

Op het moment dat er asbest is aangetroffen is de speelplek afgezet. Er zijn 15 sleuven in het terrein gegraven en per sleuf zijn grondmonsters genomen voor onderzoek. Er zijn gelukkig geen asbestvezels aangetroffen. Bovenop het veld zijn wel een aantal stukjes asbesthoudend plaatmateriaal gevonden. Het gehele terrein is daarom door een gecertificeerd bedrijf zorgvuldig nagelopen. Stukjes die de medewerkers bij dit zogenaamde ‘handpicking’ gevonden hebben, zijn meteen opgeruimd.

Weer spelen!

Het is natuurlijk logisch dat de asbestfragmenten worden verwijderd, maar het is ook noodzakelijk om het andere bouwafval uit de ondergrond te halen. Het blijft anders hinderlijk aanwezig voor het spelen, maar ook voor bijvoorbeeld de maaimachine. Daarom is de grond gezeefd door de firma Heijmans. Heijmans is hier twee en een halve week mee bezig geweest en vorige week is de speelplek opnieuw ingezaaid. Eindelijk kan er gespeeld worden!