Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Speelplek Dukaatstraat: primeur met wilgentipi

Omwonenden waren het vrij snel eens over de inrichting van de speelplek hoek Dukaatstraat/Laan der Zeven Linden: een groene speelplek. Samen met de gemeente is een ontwerp gemaakt: een tipi van wilgentakken, een zandbak met afdeknet, een haag voor wat beschutting aan de straatkant en een ondergrond van boomschors.

Omwonende Raymond van Keerberghen:

“De gemeente heeft voor de ondergrond, de zandbak, het net, de wilgentenen en de haag gezorgd. In februari hebben we vervolgens met een aantal grote en kleine bewoners en ‘deskundige’ Hans Zweekhorst de wilgentipi gebouwd. De mensen van Dapper Delfgauw kwamen langs om met een aantal buurtbewoners de straat op te ruimen. Daarna was er een feestelijke opening van de nieuwe speelplek met een Dukaat-taart.”

Afgesproken is dat de omwonenden zorgen voor het snoeien van de wilgentipi en het afdekken van de zandbak. Raymond:

“Ik vind het positief dat de gemeente in tijden van bezuinigingen bewoners opzoekt en in overleg probeert de openbare ruimte aantrekkelijk te houden. Bewoners vinden het prima om een handje te helpen bij het onderhoud. Bovendien is het leuk om te zien dat er weer ouders en kinderen naar deze speelplek trekken. Met de wilgentipi hebben we volgens mij een primeur in Delfgauw. Misschien brengen we mensen uit andere straten op een idee?“