Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Speciaal onderwijs (ZMLK)

In Pijnacker-Nootdorp is een school voor speciaal onderwijs. Deze school is voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Schoolbestuur

De school voor speciaal onderwijs (zmlk) valt onder het schoolbestuur Lucas Onderwijs, Postbus 93231, 2509 AE Den Haag, telefoon 070 - 300 11 00.

't Kraaienest

Brasserskade 4
2631 NC Nootdorp
telefoon 015 - 310 99 67
e-mail: info@kraaienest.lucasonderwijs.nl
website: www.nldata.nl/kraaienest

Directeur: dhr J.M. van der Sluis