Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Sociale huurwoningen in ’t Hofland

De gemeente en zorginstelling Pieter van Foreest hebben een principe akkoord bereikt over ’t Hofland. De gemeente mag het pand de komende 10 jaar gebruiken voor sociale verhuur.

Gebouw 't Hofland

‘t Hofland

't Hofland blijft eigendom van de zorginstelling Pieter van Foreest, het pand is een voormalig woonzorgcentrum. De gemeente zal het pand opknappen zodat het vanaf medio 2017 verhuurd kan worden aan woningzoekenden. Er is ruimte voor ongeveer 70 bewoners, er zijn 48 1-kamerappartementen en 13 2-kamerappartementen beschikbaar. De appartementen worden zo toegewezen dat tenminste 50% beschikbaar is voor regulier woningzoekenden en maximaal 50% voor statushouders.

Grote vraag naar sociale huurwoningen

Woningcorporaties hebben de opdracht om de te voorzien in woningen voor de onderkant van de woningmarkt. In de hele randstad is er een tekort aan goedkope sociale huurwoningen. Ook in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Door de komst van statushouders is deze vraag verder toegenomen. Vanaf 2018 komen nieuwe sociale huurwoningen beschikbaar in Pijnacker-Nootdorp maar die moeten nog worden gebouwd. Dat is dus voor de korte termijn geen oplossing voor het tekort. Daarom wordt er een aantal maatregelen genomen om het aantal sociale huurwoningen nu uit te kunnen breiden.

Toekomstige bewoners ‘t Hofland

Eén van deze maatregelen is 't Hofland. Het pand wordt door de gemeente ingezet om voor de komende jaren de urgente tekorten in de sociale huursector op te lossen. Hiermee zullen huidige en toekomstige bewoners van onze gemeente, die bijvoorbeeld op de wachtlijst voor een huurwoning staan, mensen die een woning zoeken met een urgentieverklaring of statushouders die onze gemeente toegewezen krijgt, een woonplek kunnen krijgen. Het gaat daarbij om een- en tweepersoonshuishoudens. De maatregelen zullen het verder oplopen van wachtlijsten in de sociale huursector voorkomen.