Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Snippergroen in Staatsliedenbuurt

De bewoners in de Staatsliedenbuurt van wie de woning grenst aan snippergroen, ontvangen binnenkort een brief.

Een stukje snippergroen naast een woning

Snippergroen betreft kleine stukjes openbaar groen. Bij de opstelling van het ontwerp bekijkt de gemeente per buurt of er sprake is van snippergroen dat grenst aan een woning. Als dat het geval is, wordt vervolgens overwogen of dit verkocht of in gebruik gegeven kan worden.

In het definitieve ontwerp van de herinrichting van de Staatsliedenbuurt zijn een aantal locaties aangegeven die in aanmerking komen voor verkoop of ingebruikname. Particuliere huiseigenaren naast deze locaties ontvangen een brief van de gemeente met tekening en bijbehorende voorwaarden om de belangstelling te inventariseren. Voor de andere buurten komt dit later aan de orde.