Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Sluitende meerjarenbegroting voor Pijnacker-Nootdorp en ruimte voor nieuw beleid

Het college van B&W legt een sluitende begroting voor aan de gemeenteraad, met een half miljoen euro extra ruimte voor uitvoering van het collegeprogramma. Op 6 november behandelt de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp de programmabegroting voor 2019.

Gemeentekantoor aan het Oranjeplein

Wethouder financiƫn Peter Hennevanger:

"Belangrijk uitgangspunt is dat de OZB (Onroerend Zaakbelasting) niet verder mag stijgen. Hierdoor worden de lokale lasten niet onnodig verhoogd. Ook zal de schuldpositie van de gemeente de komende jaren fors dalen, terwijl de reserves op peil blijven".

Overzicht

Bekijk de infographic voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. U kunt het document als pdf-bestand downloaden.