Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Schorsing en verwijdering

Een leerling die de regels van de school overtreedt, wordt gestraft. Schorsing en verwijdering zijn de ergste straffen.

Bij schorsing mag de leerling tijdelijk de lessen niet volgen en soms ook niet meer op school komen. Bij verwijdering wil de school niet meer met het kind verder werken.

De leerling mag pas worden uitgeschreven als de school een andere school heeft gevonden. Totdat het kind daar is ingeschreven, blijft het kind leerling van de school. Bij verwijdering is het verstandig contact op te nemen met de leerplichtambtenaar.