Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Schoonmaakacties Landelijke Opschoondag

Op 28 maart is de Landelijke Opschoondag. Rond deze dag zijn diverse initiatieven van bewoners en scholen om eens flink de bezem door de straat te halen.

Kinderen met oranje hesjes poseren met afvaltangen en vuilniszakken

De gemeente zorgt voor prikkers, handschoenen, vuilniszakken en hesjes en zet de nieuwe Schoon-aanhanger in!

Start met zwerfvuildag

De schoonmaakacties startten donderdag 12 maart met een zwerfvuildag voor de scholen in Delfgauw. Na een inspirerende gastles over zwerfvuil gingen 150 scholieren uit groep 5 de omgeving in het centrum van Emerald opschonen.

Bewonersacties

Zaterdag 28 maart zijn er diverse bewonersacties. In Nootdorp wordt op verschillende plekken schoongemaakt, zoals in de Windlusthof, Dr. Bakkerenlaan en Plan West. De acties beperken zich niet tot de opschoondag. Op 11 april organiseren bewoners van het Hof van Wieligh en omgeving een zwerfvuilactie en tegelijkertijd wordt er ook bewonersgroen aangeplant.

Jubileumactie DAPper

Natuurlijk gaan de Delfgauwse Afval Pakkers ook op deze landelijke Opschoondag opruimen. Tegelijk vieren ze hun eerste verjaardag. De actie start om 14.00 uur op het speelveld aan de Pondstraat. Ook is er een springkussen en er wordt geschminkt. Iedereen is welkom om mee te helpen en mee te vieren! Kijk voor meer informatie op www.dapperdelfgauw.nl

Schoon-aanhanger

Deze maand of op een ander tijdstip schoonmaken met de buren of de vereniging? Maak het u makkelijk en leen gratis de Schoon-aanhanger. Hierin zit alles dat nodig is om zwerfvuil op te ruimen: prikkers en knijpers, bezems, veiligheidshesjes, afvalzakken enzovoorts.

Gratis reserveren

U kunt de Schoon-aanhanger gratis reserveren via aanhangervanschoon@pijnacker-nootdorp.nl of telefoonnummer 14 015. De gemeente brengt de aanhanger de dag voor de gewenste zwerfvuil-actie naar de afgesproken plaats. De dag erna wordt de aanhanger met het ingezamelde zwerfvuil weer opgehaald.